سایت واگذار شد !!! ادامه فعالیت با مدیران جدید
تاریخ : 1393/9/13

سلام عرض میکنم به تمامی بازدید کنندگان سایت 30بازدید ازامروز سایت به صورت
کامل واگذار شد به دو مدیریت جدید(سایت فروخته شد)
مدیران امیرحسین جباری مرتضی پورعلیجانی درتاریخ:جمعه - ۱۴ آذر ۱۳۹۳